Czech Literature after 1945 - JKB066
Title: Poválečná česká literatura a kulturní publicistika
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 60 (62)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJB015
Is incompatible with: JJB015
Is interchangeable with: JJB015
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Přednáška/seminář seznamuje s vývojem české literatury a kulturní publicistiky od poválečných 20. století zhruba do poloviny 90. let.
Literární tvorba a kulturní publicistika reflektovala v tomto období ve zvýšené míře prosazování nových pohledů na
jedince v politických proměnách. V seminářích je kladen důraz na interpretace literárního díla a kulturních a
literárních periodik v širším dobovém kontextu. V průběhu výuky studenti sledují významná literární výročí a dění v
oblasti kultury. Navštěvujeme společně výstavu/křest významné publikace.

Oba kurzy P/S Dr. Jany Čeňkové jsou v moodlu (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3052, heslo dostanete na začátku semestru)
Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce a schopnost diskutovat k zadaným textům a okruhům (50 %)

Písemně seminární práce a kulturní zpráva (50 %), která bude slovně nebo písemně zhodnocena s jednotlivými studentkami  a studenty.

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature - Czech

Studijní literatura a literatura k seminární práci celá dle sylabu a rozšiřující:

Základní kompendia:

Lexikon české literatury: osobnosti, díla , instituce. I-III (sv. 1-5). Obsahuje autory, kteří začali publikovat do roku 1945. Praha: Academia, 1985, 1993, 1999

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989./ Pavel Janoušek a kol. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 487 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] I. 1945-1948 / Pavel Janoušek a kol. - Praha : Academia, 2007. - 431 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] II. 1948-1958 / Pavel Janoušek a kol. Praha : Academia, 2007. - 549 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] III. 1958-1969 / Pavel Janoušek a kol. Praha : Academia, 2008. 688 s.

http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989

PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Praha: Academia, 2014, 649 stran : ilustrace, černobílé a barevné fotografie ; 24 cm. ISBN 978-80-200-2407-7.

DOKOUPIL, Blahoslav, Petr HRUŠKA, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Tomáš KUBÍČEK a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, XVI, 334 s. ISBN 80-7198-521-X.

Průvodce po světové literární teorii 20. století / Vladimír Macura - editor původního vydání, Alice Jedličková - editorka přepracovaného vydání.  Vyd. 1. Brno : Host, 2012.


Interpretační slovníky:
Česká literatura 1945 - 1970. Soubor vybraných interpretací. Praha: SPN, 1992.
Český Dekameron. 1969-1992. Praha: Scientia, 1994.
Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
Slovník české prózy 1945 - 1994. Red: B. Dokoupil a M. Zelinský. Ostrava, 1994.

CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002


BLAŽÍČEK, P. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002.
BOLTON, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 478 stran. ISBN 978-80-200-2462-6.

ČEŇKOVÁ, Jana(ed.). Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016,

CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945 -1959). Brno: Host, 2008.
ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon, 1992.
ČERNÝ, V. První a Druhý sešit o existencialismu. Praha: MF, 1992.
Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) / Stanislava Fedrová (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010.
Český surrealismus 1929 -1953. Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha: GHMP, 1996.
FRYNTA, Emanuel . Eseje. Ed. Jiří HONZÍK Vyd. 1. Praha: Torst, 2013. (studie o J. Haškovi, B. Hrabalovi aj.)
FUČÍK, B. Píseň o zemi. Praha: Melantrich 1994.
FUČÍK, B. Setkávání a míjení. Praha: Melantrich 1995.
GROSSMAN, Jan. Analýzy. Ed. Jiří HOLÝ. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991.(studie o J. Ortenovi, F. Halasovi. V. Havlovi aj.)
HAMAN, A. Východiska a výhledy. Praha: Torst, 2002.
HIRŠAL, J.  Vínek vzpomínek. Praha: Rozmluvy, 1991.
HIRŠAL, J. - Grögerová, B. Let let. Praha: Rozmluvy, 1993.
CHVATÍK, K. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994.
JANKOVIČ, M. Kapitoly k poetice Bohumila Hrabala. Praha: Torst, 1996.
JUNGMANN, M. Obléhání Tróje. Praha: Čs.spisovatel, 1969.                     
JEDLIČKA, J. Ornament. Praha: Paseka, 2006.
KOSKOVÁ H. Hledání ztracené generace. Praha: H + H, 1996.
KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995.
KOŽMÍN, Z. Trávníček, J.: Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Jota, 1998.
LOPATKA, J. Předpoklady tvorby. Praha: Čs.spisovatel, 1991.
LUKEŠ, J. Prozaická skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1982.
               Stalinské spirituály. Praha: Čs.spisovatel 1995
MACURA V. Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty. 1948-1989. Praha: Pražská imaginace, 1992.
MED, J. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004. (o spirituální literatuře)
OPELÍK, J. Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004.
PATOČKA, J. Umění a čas. I, II. Praha : Oikoymenh, 2004.
PELÁN, J.  Bohumil Hrabal - pokus o portrét. Praha: Torst, 2002.
PILAŘ, M. Underground. Brno: Host, 1999.
Podivuhodní kouzelníci. Čitanka české stalinismu v řeči vázané z let 1945-1955. Uspořádal a doslov. A. Brousek. Rozmluvy, 1987.
POHORSKÝ, M. Zlomky analýzy. K poválečné české literatuře. Praha: Čs. spisovatel 1999.
RICHTEROVÁ, S.: Slova a ticho. Praha: Čs.spisovatel 1991,Místo domova. Brno: Host, 2004.
RICHTEROVÁ, S. Eseje o české literatuře. Praha: Pulchra, 2015. Testis
Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 : materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13.6. 1997 v Praze. Editor Petr Hruška. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.
Skupina 42. Ed. E. Petrová a Z. Pešat. Brno: Atlantis, 1999.
SUCHOMEL, M. Literatura z časů krize. Brno: Atlantis, 1992.
TRÁVNÍČEK, J:Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
Tvář. Výbor z časopisu (uspořádal M. Špirit), Praha: Tors,t 1995.
VOHRYZEK, J. Literární kritiky. Praha: Torst, 2002.
ZAND, G.Totální realismus a trapná poezie: česká neoficiální literatura 1948-1953. Vyd. 1. Brno: Host, 2002.
Život je všude. Samizdatový almanach, sestavený v roce 1956 Josefem Hiršalem a Jiřím Kolářem. Praha: Paseka 2005 .


Literární a kulturní časopisy sledovaného období a současná kulturní publicistika (Host, Tvar, Revolver Revue atd.)

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Syllabus - Czech

* 1. Tematické oblasti:
2. Intermezzo 1945 -1948. Dokumentace ztrát. Program socializace kultury, polemiky, diskuse. Spisovatelské organizace a sjezdy. Básnické a prozaické reflexe válečného období - člověk na dně - zkušenost z vězení a koncentračních táborů. Skupina 42, Ohnice; Nová surrealistická skupina a její autoři. Křesťansky orientovaní autoři. Existenciálně laděná próza. Časopisy: Dnešek, Obzory, Kritický měsíčník, Akord, Vyšehrad; Tvorba, Kulturní politika;
3. Literatura v katakombách - umění a ideologie v padesátých letech. Poúnorový exil. Nový socialistický hrdina v próze (budovatelský román) a poezii - versus literární produkce, postupně vydávána v 60. a 90. letech. Vznik undergroundové a samizdatové literatury. Časopisy: Var, Květen, Světová literatura, Host do domu, exilové Svědectví aj.
4. Otevřená "zlatá" šedesátá - tematické a žánrové proměny literární tvorby. Druhá válečná vlna. Experimentální poezie. Život kolem nás. Romány téměř veliké - etická deziluze. Malé divadelní formy. Zpívaná poezie. Časopisy: Literární noviny 60. let, Literární listy, Orientace, Plamen, Tvář, Divoké víno a generace Tváře a Sešitů pro mladou literaturu aj.
5. Normalizační dvacetiletí - zformování oficiální kultury. Svaz českých spisovatelů. Tvorba (1969-1991) s přílohou Kmen (1982-1990), Literární měsíčník. Cesty kompromisů. Trojí literatura - dějinné křižovatky v osudu člověka. Osudy knih a autorů. Exilová tvorba. Samizdatová a exilová nakladatelství. Význam Svědectví.
Období po Listopadu 1989. Prostupování všech třech okruhů literatur (oficálního, prohibitního, exilového). Příval vydávaných literárních textů; návrat do literatury autorů mnoha generací. Literární tvorba jako otevírání nových možností, vydávání a prosazování děl za posledních padesát let 20. století - utváření kontextu české literatury.�


* Povinná literatura:
Studenti dostávají seznam beletrie a časopisů k výběru na seminární práci, studium a četbu.

BROUSEK, A.. Podivuhodní kouzelníci. Čítanka české stalinismu v řeči vázané z let 1945-1955. Rozmluvy, 1987.
CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945-1959). Host, 2008.
DOKOUPIL, B. - ZELINSKÝ, M. Slovník české prózy 1945-1994. Sfinga, 1994.
HRUŠKA, P. (ed.). V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Academia, 2008.
JANOUŠEK, P. a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Academia, 2012.
MACURA, V. - JEDLIČKOVÁ, A. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, 2012.
OPELÍK, J. - FORST, V. - MERHAUT, L. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Academia, 1985-2008.

www.slovnikceskeliteratury.cz (Slovník české literatury po roce 1945, vedený ÚČL ČAV)
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/.pdf

* Doporučená literatura:
BLAŽÍČEK, P. Kritika a interpretace. Triáda, 2002.
ČEŇKOVÁ, J. (ed.). Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Karolinum, 2016.
ČERNÝ, V. První a druhý sešit o existencialismu. Mladá fronta, 1992.
ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Argo, 2006.
ENGLISH, J. F. Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Host, 2011.
FRYNTA, E. - HONZÍK, J. Eseje. Torst, 2013.
FUČÍK, B. Setkávání a míjení. Melantrich, 1995.
FUČÍK, B. Píseň o zemi. Melantrich, 1994.
GROSSMAN, J. Analýzy. Československý spisovatel, 1991.
HAMAN, A. Východiska a výhledy. Torst, 2002.
HIRŠAL, J. - GRÖGEROVÁ, B. Let let. Torst, 2007.
HIRŠAL, J. Vínek vzpomínek. Rozmluvy, 1991.
CHVATÍK, K. Svět románů Milana Kundery. Atlantis, 2008.
JANKOVIČ, M. Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Torst, 1996.
JANOUŠEK, P. - HRUŠKA, P.. Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 : materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13. 6. 1997 v Praze. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.
JUNGMANN, M. Průhledy do české prózy. Evropský kulturní klub, 1990.
KOŘÍNEK, P. - PROKŮPEK, T. - FORET, M. - JAREŠ, M. Dějiny československého komiksu. Akropolis 2014.
KOSKOVÁ, H. Hledání ztracené generace. H & H, 1996.
KOŽMÍN, Z. - TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína: česká poezie od 40. let do současnosti. Jota, 1998.
KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Torst, 1995.
KŘIVÁNEK, V. a kol. Český Dekameron: Sto knih 1969-1992. Scientia, 1994.
LIEHM, A. J. Generace. Československý spisovatel 1990.
LOPATKA, J. Předpoklady tvorby. Československý spisovatel, 1991.
LUKEŠ, J. Stalinské spirituály: zkušenost politických vězňů 50. let v české próze. Český spisovatel, 1995.
MACURA, V. Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-89. Pražská imaginace, 1992.
MACHOVEC, M. Pohledy zevnitř: česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Pistorius & Olšanská, 2008.
MED, J. Spisovatelé ve stínu. Portál, 2004.
OPELÍK, J. Holanovské nápovědy. Thyrsus, 2004.
PATOČKA, J. Umění a čas: soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Oikoymenh, 2004.
PEŠAT, Z. - PETROVÁ, E. Skupina 42: antologie. Atlantis, 2000.
POHORSKÝ, M. Zlomky analýzy: (k poválečné české literatuře). Československý spisovatel, 1990. RICHTEROVÁ, S. Eseje o české literatuře. Pulchra, 2015.
SUCHOMEL, M. Literatura z času krize: šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Atlantis, 1992.
ŠPIRIT, M. Tvář: výbor z časopisu. Torst, 1995.
VOHRYZEK, J. Literární kritiky. Torst, 1995.
ZAND, G. Totální realismus a trapná poezie: česká neoficiální literatura 1948-1953. Host, 2002.

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (01.10.2023)