SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Business Law - Case-study Test - HP3000
Title: Obchodní právo - KLP
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, CT [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Co-requisite : HP0296
Is co-requisite for: HP0007, HS005, HP0010
Annotation - Czech
Zadání klauzurní práce obsahuje pět skutkových dějů se zadanými otázkami, na které musí studenti písemně odpovědět s využitím povolených právních předpisů a prokázat tak schopnost aplikace relevantních právních norem na obchodněprávní případy.
Last update: Vacková Alena (10.12.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html