SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to French Law II - HP0174
Title in English: Introduction au droit français II.
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Pre-requisite : HP0173
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)
Program Introduction au droit français (IDF) probíhá celkem dva po sobě jdoucí letní semestry, přičemž výuka je
realizována vyučujícími z Université Panthéon-Assas (Paris II).
Za úspěšné složení zkoušky z obou předmětů IDF I. a IDF II. student obdrží diplom vydaný Université Panthéon-
Assas (Paris II). Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université
Panthéon-Assas (Paris II).
Předměty IDF II. a IDF IV. jsou vyučovány blokově v délce trvání 4 týdnů v průběhu semestru. Celkem se tedy bude
jednat o 4 předměty francouzského práva (tj. 4 výukové týdny od pondělí do pátku v časech od 9:00 do 12:00).
Účast na blokové výuce je povinná!
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)

Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université Panthéon-Assas (Paris II).

Syllabus -
Last update: DOLEJSIK (09.02.2015)

Výuka IDF IV. probíhá ve formě čtyř týdenních bloků. Každý blok se věnuje jinému odvětví práva: správní právo (Droit administratif), srovnávací právo (Droit comparé), Občanské svobody a lidská práva (Libertés publiques et droits de l´Homme), obchodní právo (Droit des affaires). Literatura bude doporučena studentům jednotlivými vyučujícími v průběhu výuky. 

Rozpis přednášek pro letní semestr 2014/15 je zveřejněný v dokumentech katedry evropského práva.

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.01.2017)

Vážení studenti,

 pro zápis předmětu IDF IV. v letním semsetru 2016/17 se, prosím, hlaste prostřednictvím e-mailu: cascino@prf.cuni.cz. Hlásit se mohou pouze studenti, kteří měli zapsán předmět IDF II. a skládali z něj zkoušku.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html