SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to French Law I - HP0173
Title in English: Introduction au droit français I.
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Is pre-requisite for: HP0174
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)
Program Introduction au droit français (IDF) probíhá celkem dva po sobě jdoucí letní semestry, přičemž výuka je
realizována vyučujícími z Université Panthéon-Assas (Paris II).
Za úspěšné složení zkoušky z obou předmětů IDF I. a IDF II. student obdrží diplom vydaný Université Panthéon-
Assas (Paris II). Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université
Panthéon-Assas (Paris II).
Předměty IDF I. a IDF II. jsou vyučovány blokově v délce trvání 4 týdnů v průběhu semestru. Celkem se tedy bude
jednat o 4 předměty francouzského práva (tj. 4 výukové týdny od pondělí do pátku v časech od 9:00 do 12:00).
Účast na blokové výuce je povinná!
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)

Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université Panthéon-Assas (Paris II).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)

IDF I. je zaměřeno na francouzské právo dle akutálního rozvrhu - celkem 4 předměty (Základní zásady francouzského správního práva, Občanské svobody a lidská práva, Základní zásady obchodního práva, Srovnávací právo). Program výuky:

Libertés publiques et droits de l´Homme (Mr. Laurent TRIGEAUT)

Droit des affaires (Professor Daniel Cohen)

Droit comparé (Professor Yves NOUVEL)

Droit administratif (Professor Benoît PLESSIX)

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html