SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Biochemistry - GF324
Title: Klinická biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:14/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GB289
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Comes under: 3.ročník 2023/24-Farmacie
Co-requisite : GF141
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět klinická biochemie seznamuje studenty s využitím biochemie v diagnostice a monitorování chorobných stavů. Jedna z úloh farmaceuta ve zdravotnickém systému je poskytovat ošetřujícímu lékaři informace o možných lékových interakcích a možných nežádoucích účincích léčiv. Tyto procesy jsou ve značné míře závislé na funkci jater, ledvin a dalších orgánů v lidském organismu. Ve studijním programu Farmacie je výuka koncipována tak, aby představila obor klinické biochemie, základní spektrum prováděných laboratorních vyšetření a pomohla absolventům fakulty k rychlé orientaci a hodnocení dosažených klinicko-biochemických výsledků.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Předmět Klinická biochemie je v zimním semestru zakončen písemným testem.

Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Povinná:

  • Beránek, Martin, Tichý, Miloš. Vybrané kapitoly z klinické biochemie : pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 197 s. ISBN 978-80-246-2186-9.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Základní témata výuky:

Úvod do klinické biochemie

Klinická biochemie jaterních onemocnění

Nebílkovinné dusíkaté látky v lidském organismu a jejich stanovení

Diabetes mellitus a jeho laboratorní diagnostika

Metabolismus lipidů v klinicko-biochemické laboratoři

Acidobazická rovnováha - význam, vyšetření

Vyšetření moči, výpočet hodnoty clearance a její význam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html