SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Advancea separation Methods - GF322
Title: Pokročilé separační metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:14/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Comes under: 3.úsek 2022/23-Farmacie
3.úsek 2022/23-Farmacie
Co-requisite : GF306
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)
V rámci předmětu si studenti oboru farmacie rozšíří své znalosti v oblasti separačních metod, tedy chromatografie a elektroforézy. V rámci praktických cvičení si procvičí chirální separace a spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení.
 2. Základní teoretické znalosti k prováděným úlohám, které budou přezkoušeny vyučujícím na začátku či v průběhu praktického cvičení.
 3. Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři.
 4. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení.

Zkouška

 1. Zkouška z Pokročilých separačních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním systému, začátek a místo konání jsou vždy specifikovány.
 2. Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.
 3. Zkouška je písemná, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Farmacie – Pokročilé separační metody.
Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Doporučená:

 • Nováková, Douša. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I a II. : , , s. ISBN .
 • L. R. Snyder, J. J. Kirkland, J. L. Glajch. Practical HPLC Method Development. : , , s. ISBN .
 • L. Nováková, H. Vlčková. . In Anal. Chim. Acta 656 (2009) 8. (): -.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)
 1. Moderní trendy v kapalinové chromatografii
  van Deemterova teorie, ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC), povrchově porézní částice, monolitické kolony, high temperature liquid chromatography, modernizace přístrojové techniky na poli separačních metod

 2. Nové typy stacionárních fázi v HPLC
  Stacionární fáze na bázi silikagelu, organických polymerů, oxidu zirkoničitého a porézního grafitového uhlíku, hybridní stacionární fáze, chirální separace

 3. Vývoj HPLC metody
  Volba podmínek stacionární a mobilní fáze, analýza bazických látek

 4. Troubleshooting v HPLC
  Řešení problémů v kapalinové chromatografii – tlak, základní linie, retenční čas, počet píků

 5. Superkritická fluidní chromatografie (SFC)
  Princip metody, stacionární a mobilní fáze, detekce, aplikace

 6. Spojení plynové, kapalinové a superkritické fluidní chromatografie s hmotností detekcí
  Potřebnost chromatografické separace, aspekty jednotlivých parametrů GC, LC, SFC a MS pro spojení těchto technik

 7. Elektromigrační metody pro chirální separace
  Chiralita, chirální selektory, příklady využití elektromigračních metod

 8. Vývojové trendy v elektroforéze
  miniaturizace v kapilární elektroforéze-elektroforéza na čipu, instrumentace, výhody, analytické využití a aplikace, nevodná kapilární elektroforéza, selektivní elektroforetické separace, aplikační oblasti, zvyšování účinnosti elektroforetické separace a citlivosti elektroforetických metod, CE analýzy biologicky aktivních látek

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení.
 2. Základní teoretické znalosti k prováděným úlohám, které budou přezkoušeny vyučujícím na začátku či v průběhu praktického cvičení.
 3. Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři.
 4. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení.

Zkouška

 1. Zkouška z Pokročilých separačních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním systému, začátek a místo konání jsou vždy specifikovány.
 2. Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.
 3. Zkouška je písemná, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Farmacie – Pokročilé separační metody.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html