SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bioanalysis of Drugs - GF315
Title: Bioanalytické hodnocení léčiv
Guaranteed by: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Pre-requisite : GF306
In complex pre-requisite: GF1001
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)
The subject Bioanalysis of Drugs introduces the students the most important methods and techniques, which are widely used in clinical practice to determine drug levels in body fluids with a view to therapeutic drug monitoring, analytical and forensic toxicology, etc.). In clinical practice, there is an increasing demand for university graduates trained in this specialization. The reason is the fact that all principal questions concerning the fate of the drug in the organism can be answered only by an analytical study. Both theoretical and practical education focuses on physical-chemical and immunochemical methods of drug bioanalysis, problems of the interference of the biological matrix, chromatographic methods with an emphasis on HPLC and mass spectrometry, techniques and procedures of sample preparation prior to the analysis itself and on the most widely employed bianalytical methods. The students are also introduced to the trends in above-mentioned areas. Some seminars and practical demonstrations take place at ICBD at the Faculty Hospital in Hradec Králové.
Course completion requirements -
Last update: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

 

 

Credit Requirements

 

1.     Presence at all practical trainings and seminars – including seminars at Faculty Hospital

 

2.     Approved reports from all practical tasks

 

Exam

 

Literature -
Last update: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (23.09.2022)

Recommended:

 • Hansen, Steen, Pedersen-Bjergaard, Stig (eds.). Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques, and mass spectrometry. Chichester: Wiley, 2015, 318 s. ISBN 978-1-118-71682-3.

Optional:

 • Khojasteh, Siamak Cyrus Wong, Harvey Hop, Cornelis E. C. A.. Drug metabolism and pharmacokinetics quick guide. New York: Springer, 2011, 214 s. ISBN 978-1-4419-5628-6.

Syllabus -
Last update: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Lectures

 • Aims and specific features of bioanalysis of drugs

 • Withdrawal and storage of samples of body fluids before analysis

 • Immunochemical methods of drug monitoring (enzymoimmunoanalysis, radioimmunoanalysis)

 • Physico-chemical methods (chromatographic, spectral, electroanalytical)

 • Techniques and procedures of adjustments of samples of body fluids before analysis (Liquid-liquid extraction, SPE, protein precipitation, etc.)

 • Chromatographic methods with a stress on HPLC

 • Problems of interference of the biological matrix

 • Interpretation of results of the found drug levels in body fluids

 • Therapeutic Drug Monitoring

 • Analytical toxicology

 • The use of mass spectrometry in the field of Bioanalysis

Seminars and Practical trainings

 • Adjustments of samples of blood, plasma, urine before analysis with the use of physico-chemical methods

 • Liquid-liquid extraction, SPE, protein precipitation,  optimization of procedures of isolation of selected drugs from samples of body fluids

 • Use of TLC as a screening tool in drug poisonings

 • Use of HPLC in bioanalysis, optimization of chromatographic conditions, selection of the detector, selection of the internal standard, interference of the residues from the biological matrix, verification of the correctness and precision of the elaborated methodology

 • Bioanalysis of drugs utilizing enzymoimmunoanalysis and radioimmunoanalysis

 • Therapeutic drug monitoring

 • Analytical toxicology

 • The use of mass spectrometry in the field of Bioanalysis of drugs

Teaching methods -
Last update: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Lectures, seminars, practical trainings

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Zkušební okruhy z předmětu Bioanalytické hodnocení léčiv

 1. Cíle a úkoly analýzy léčiv v biologickém materiálu
 2. Oblasti využití analýzy léčiv v biologickém materiálu
 3. Specifika analýzy léčiv v biologickém materiálu
 4. Nejčastěji analyzované biologické vzorky, jejich odběr a uchovávání
 5. Nejčastěji používané metody pro analýzu léčiv v biologickém materiálu, jejich rozdělení (přednosti a nedostatky)
 6. Využití HPLC v analýze léčiv v biologickém materiálu
 7. Schéma HPLC chromatografu, popis funkce jednotlivých částí
 8. Nejčastěji využívané HPLC detektory – vlastnosti a využití
 9. HPLC kolony, sorbenty (chemicky vázané stacionární fáze, testování účinnosti kolon)
 10. Princip separace a optimalizace HPLC chromatografických podmínek (NPC, RPC, HILIC, IEC, SEC)
 11. Využití ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) v analýze léčiv v biologickém materiálu a porovnání s HPLC
 12. Metody kvantifikace léčiv v biologickém materiálu (metoda vnějšího a vnitřního standardu - požadavky na IS, kalibrace)
 13. Využití 2-D chromatografie v analýze léčiv
 14. Využití plynové chromatografie v analýze léčiv v biologickém materiálu
 15. Využití TLC a HPTLC v analýze léčiv v biologickém materiálu
 16. Spektrální metody využívané v analýze léčiv v biologickém materiálu, včetně AAS
 17. Elektroanalytické metody využívané v analýze léčiv a biomolekul
 18. MS – typy hmotnostních analyzátorů a techniky ionizace
 19. Spojení HPLC/MS v analýze léčiv v biologickém materiálu
 20. Spojení GC/MS v analýze léčiv v biologickém materiálu
 21. Způsoby úpravy biologických vzorků před analýzou (přednosti a nedostatky jednotlivých metod)
 22. Izolace pomocí L-L extrakce
 23. Izolace pomocí SPE extrakce
 24. Trendy v úpravě vzorku, mikroextrakční techniky (význam, rozdělení, výhody, nedostatky)
 25. Mikroextrakční techniky na principu extrakce kapalina-kapalina
 26. Mikroextrakční techniky využívající pevnou fázi
 27. Úprava vzorků biologických tekutin deproteinací
 28. Ultrafiltrace a další možné způsoby odstranění proteinů z biologických tekutin
 29. Metoda přímého nástřiku, automatizace (v HPLC)
 30. Imunoanalytické metody v analýze léčiv
 31. Terapeutické monitorování léčiv s využitím enzymoimunoanalýzy
 32. Terapeutické monitorování léčiv s využitím radioimunoanalýzy
 33. Validace analytické metody při hodnocení léčiv v biologickém materiálu
 34. Význam chirálních separací v analýze léčiv v biologickém materiálu
 35. Chirální selektory, jejich uplatnění v separaci enantiomerů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html