SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Internal Medicine II - EAP0103322
Title: Introduction to Internal Medicine II
Guaranteed by: II.interní klinika (14-320)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
Attributes: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Pre-requisite : EAP0102320
Is pre-requisite for: EAP0103320
Files Comments Added by
download Exam_Introduction to Internal Medicine.pdf Exam in Introduction to Internal Medicine Jana Kličková
download lectures-3rd year-winter-2023-24.pdf Lectures - winter semester 2023/2024 II.IK Jana Kličková
download practicals 3rd year-winter 2023-24.pdf Practicals - winter semester 2023/2024 Jana Kličková
download rules23-24 winter.pdf The rules for students - winter semester 2023/2024 Jana Kličková
Annotation - Czech
Klinická propedeutika je úvodem do klinické medicíny. Student by měl získat teoretické znalosti:
o vztahu lékaře a pacienta, seznámit se s principy odebírání anamnézy pacienta (efektivně, citlivě a věcně) a
principy fyzikálního vyšetření
interpretovat všechny dostupné informace a data k definování aktuálních obtíží, jak a kde verifikovat údaje ze
sekundárních zdrojů (rodina, zdravotní záznamy apod.)
jak získat souhlas pacienta s vyšetřením
o právech pacienta
Bude podán teoretický přehled o základních diagnostických testech zejména rutinní biochemická, hematologická
a koagulační vyšetření, analýza krevních plynů, RTG hrudníku, EKG, funkční vyšetření plic, analýza moči a dalších
tělesných tekutin. Bude představena lékařská dokumentace, informační systém a jeho dokumenty (Lékařská
zpráva, Úmrtní list, ambulantní kontrola, předpis léků apod.)
Last update: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Literature - Czech
Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha, last edition
Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň, last edition
Mlikova Seidlerova et al. Introduction to Internal Medicine. Triton 2019.
Win Medicalc
Last update: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

Test, zápočet.

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Syllabus - Czech

1.Úvod do klinické propedeutiky - seznámení se základní terminologií (anamnéza, fyzikální vyšetření atd.). Úloha laboratorních a zobrazovacích vyšetření, stanovení prozatímní/diferenciální diagnózy a plán léčby. Zásady v přístupu a komunikaci s pacientem. Organizace práce na nemocničním oddělení.

2.Zdravotnická dokumentace, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Systém WinMedicalc.

3.Klinická anamnéza. Nynější onemocnění. Specifika v komunikaci a ve vyšetření křehkých nemocných, nemocných v akutním stavu, nemocných v terminálním stadiu.

4.Základní klinické pojmy: symptomy, objektivní nálezy (bolest, dušnost, kašel, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, dysurie atd.) - terminologie a popis.

5.Celkový stav nemocného: stav vědomí, stavy hydratace, habitus, stoj a chůze, barva kůže, otoky, teplota, kožní adnexa a další.

6.Základní vyšetřovací postupy v interně - vyšetření pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem, čichové vjemy. Vyšetření hlavy, krku a prsou.

7.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření kardiovaskulárního a dýchacího systému.

8.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření onemocnění ledvin, endokrinologických a metabolických.

9.Zobrazovací vyšetření používané pro vyšetření trávicího traktu, v hematologii a revmatologii.

10.Zásady laboratorního vyšetřování klinické medicíně. Indikace a účelnost laboratorního vyšetření. Preanalytická, analytická a postanalytická část vyšetření. Odběr biologického materiálu. Laboratorní screening používaný u hospitalizovaných nemocných.

11.Speciální laboratorní metody používané u jednotlivých typů interních onemocnění.

12.Symptomy a známky srdečních onemocnění. Fyzikální vyšetření srdce.

13.EKG - princip, určení akce, frekvence, rytmu, vektoru QRS, přechodové zóny, popis jednotlivých intervalů a segmentů.

14.EKG - nejdůležitější patologické nálezy.

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html