SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internal Medicine I. - EAP0103320
Title: Internal Medicine I.
Guaranteed by: II.interní klinika (14-320)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
MUDr. Július Gelžinský, Ph.D.
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Attributes: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Incompatibility : EA0106023, EA0106024
Pre-requisite : EAP0102070, EAP0102080, EAP0102320, EAP0103322
Interchangeability : EA0106023, EA0106024
Is interchangeable with: EA0106023
Files Comments Added by
download Clinical Examination in Internal Medicine.pdf Clinical examination of internal medicine Jana Kličková
download Exam_Propedeutics and Internal Medicine I.pdf The exam in Propedeutics of internal medicine/Internal medicine I - II.IK school year 2021/2022 - Questions Jana Kličková
download Lectures Internal medicine I, 3rd year summer semester 2024.pdf Lectures - summer emester 2023/2024 II.IK Jana Kličková
download Practicals in Internal Medicine I, 3rd year summer semester 2024.pdf Practicals summer semester 2023/2024 Jana Kličková
Annotation - Czech
Obsahem předmětu je kompletní kardiovaskulární medicína a část pneumologie. Výskyt, diagnostické metody a
léčba jsou tři základní pohledy na každou chorobu.
Last update: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Literature - Czech

R. Češka a kol. Interna, Triton 2010

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet, zkouška

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Syllabus - Czech

Kardiovaskulární onemocnění

1. Ischemická choroba srdeční I - akutní formy

2. Ischemická choroba srdeční II - chronické formy. Přehled kardiovaskulární farmakoterapie

3. Akutní a chronické srdeční selhání. Klasifikace, patofyziologie, klinický obraz, diagnostika a léčba.

4. Poruchy srdečního rytmu I - diagnostika a léčba.

5. Poruchy srdečního rytmu II, synkopa, život ohrožující arytmie.

6. Onemocnění chlopní.

7. Onemocnění perikardu, myokardu, infekční endokarditida.

8. Onemocnění aorty a periferních tepen, ICHDK, disekce aorty. Cévní mozková příhoda.

9. Onemocnění žil a lymfatických cév. Hluboká žilní trombóza, chronická žilní insuficience, lymfedém.

10. Plicní embolie, plicní hypertenze.

Pneumologie

11. Úvod do pneumologie. Celospolečenský význam onemocnění dýchacích cest a plic, vymezení pneumologické problematiky. Vrozené vady plic a průdušek, mukoviscidosa v dospělém věku. Komunitní a nozokomiální záněty plic, etiologie, diferenciální diagnostika a terapie.

12. Tuberkulóza a mykobakteriózy plic a tuberkulóza mimoplicní. Etiopatogeneze, diagnostika, klinické obrazy a léčba. Komplikace tuberkulóz.

13. Intersticiální plicní procesy: fibrotizující záněty plic, sarkoidóza, Wegenerova granulomatóza, diagnostika a terapie. Pleurální syndrom, pleuritida suchá a exsudativní, diagnostický algoritmus a terapie.

14. Nemoci průdušek. Akutní a chronická bronchitis, bronchiektázie. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Diagnostické metody a léčba, prognóza. Transplantace plic.

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html