SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Internal Medicine II (1) - E0208310
Title in English: Interna II (1)
Guaranteed by: I.interní klinika (14-310)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
MUDr. Hana Brůhová
MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Václav Hejda
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
MUDr. Eva Jánská
MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Jaroslava Kreuzbergová, DiS.
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
MUDr. Jan Lhotský
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
MUDr. Ivan Novák
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
MUDr. Vratislav Pechman
doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. Radek Vančata
doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
MUDr. Michal Žourek, Ph.D.
Co-requisite : E0203390, E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Files Comments Added by
download Otázky z interny zubní lékařství 2019_20.doc Jitka Nováková
download Pracoviště vyučujících na I.IK.xls Jitka Nováková
download Praktika 2019-2020 zimní semestr I.xlsx Jitka Nováková
download Sylabus Int Zubní 4 zimní 2019_20.xls Jitka Nováková
Annotation -
Last update: BURIANKO (14.03.2005)
Hematology: Methods of examination in hematology. Anemias. Blood coagulation disorders. Myelodysplasia, myeloaplasia, myeloproliferation. Leukemias. Lymphomas. Multiple myeloma. - Diabetology and other disorders of metabolism: DM 1st and 2nd type. Complications of DM. Disorders of nutrition. - Endocrinology: Diseases of hypothalamus and pituitary gland, thyroid and parathyroid glands, adrenal glands.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Souček M a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005
Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013
Doporučená:
Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2015
Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, 2018

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (23.05.2018)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet. Zápočet je udělen na základě plné (nebo nahrazené) účasti na praktikách. Studenti se hlásí ke zkoušce elektronicky, využívají vypsané termíny. Ve stanovený den a hodinu se dostaví k ústní zkoušce do seminární místnosti (vchodem B, patro 5.), vezmou s sebou psací potřeby. Po vytažení otázek následuje 20minutová příprava a poté student přistupuje k ústní zkoušce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

zimní semestr
Arteriální hypertenze: definice, diagnóza, stádia. Primární a sekundární hypertenze. Terapie hypertenze. Srdeční selhání: levostranné, pravostranné, oboustranné, přenesené. Akutní a chronické srdeční selhání. Klinické projevy, léčení. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Ischemická choroba srdeční: etiologie, rizikové faktory, rozdělení. Angina pectoris stabilní a nestabilní. Akutní koronární syndrom. Chronická ischemická choroba srdeční. Diagnostika, léčba, sekundární prevence. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Vrozené a získané srdeční vady: rozdělení, klinické projevy, diagnostika a léčba. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Poruchy srdečního rytmu a poruchy převodu vzruchu: rozdělení, nejčastější supraventrikulární a komorové arytmie. Možnosti léčby arytmií. Základy kardiopulmonální resuscitace. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Myokarditidy, perikarditidy: etiologie, klinické projevy, rozdělení, léčení. Infekční endokarditida: příčiny, klinický průběh, léčení, profylaxe. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Tromboembolická choroba: rizikové faktory, klinické projevy, diagnostika a léčba. Záněty žil. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Akutní a chronický zánět průdušek. Průduškové astma. Chronická obstrukční plicní nemoc. Plicní záněty. Intersticiální plicní procesy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Plicní tuberkulóza: příčina, epidemiologie, diagnóza, formy, léčení. Atypické mykobaktérie. Nádory průdušek a plic. Bronchogenní karcinom: typy, diagnostika, terapie. Onemocnění pohrudnice. Onemocnění mediastina. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Diferenciální diagnóza dušnosti, kašle a hemoptýzy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání.
Hematologie. Vyšetřovací metody (anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sternální punkce, trepanobiopsie). Anémie: rozdělení, klinická manifestace se zřetelem k projevům v ústní dutině, léčení. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie.
Krvácivé choroby z poruch cévní stěny, destiček, koagulačních faktorů, fibrinolýzy. Purpury. Diseminovaná intravaskulární koagulace. Hemofilie, von Willebrandova choroba. Krvácivé poruchy při onemocnění jiných orgánů. Transfúze krve, komplikace. Požadované znalosti: základní znalosti o fyziologii hemokoagulace.
Poruchy krvetvorby: myeloaplázie, myelodysplázie, myeloproliferace. Leukémie, lymfomy, plazmocytární myelom. Klinický obraz těchto chorob s důrazem na možné projevy v oblasti hlavy, dutiny ústní a krku, jejich diagnostika. Chemoterapie v hemato-onkologii. Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie.
letní semestr
Diabetes mellitus. Diagnostika diabetu, metabolické a orgánové komplikace, léčba. Metabolický syndrom. Požadované znalosti: základní znalosti z biochemie o metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin a o acidobazické rovnováze.
Nemoci hypofýzy: hypo- a hyperpituitarismus, nádory hypofýzy, diabetes insipidus. Choroby nadledvin: hypo- a hyperfunkce kůry. Choroby dřeně nadledvin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žlaz s vnitřní sekrecí.
Choroby štítné žlázy: hypo- a hyperfunkce štítné žlázy, tyreoiditidy, nádory štítné žlázy. Nemoci příštítných tělísek: hyper- a hypoparatyreóza. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žláz s vnitřní sekrecí.
Revmatologie a osteologie. Zánětlivé a degenerativní kloubní a kostní nemoci. Možné projevy těchto chorob v oblasti hlavy, krku. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-kosterní soustavy.
Systémové choroby pojivových tkání a vaskulitidy. Projevy uvedených chorob v ústní dutině. Nejčastější otravy a poškození zdraví z fyzikálních příčin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-kosterní soustavy.
Alergické reakce: nejčastější příčiny, projevy, léčba. Anafylaktická reakce, anafylaktický šok. Požadované znalosti: základy fyziologie zánětlivé odpovědi organizmu.
Diferenciální diagnóza zvýšených teplot, horeček, sepse. Požadované znalosti: základy fyziologie zánětlivé odpovědi organizmu. Diferenciální diagnóza poruch vědomí.Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi.Diferenciální diagnóza bolestí břicha, nauzey a zvracení.Diferenciální diagnóza žloutenky a zvětšení jater.Diferenciální diagnóza otoků, ascitu a pleurálního výpotku.Diferenciální diagnostika krvácivých poruch.
Garantem výuky předmětu je (střídá se ob jeden rok): 1. interní klinika: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
nebo 2. interní klinika: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html