SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Internal Medicine I (1) - E0206024
Title in English: Interna I (1)
Guaranteed by: I.interní klinika (14-310)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Václav Hejda
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
MUDr. Martin Kačer, Ph.D.
MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Co-requisite : E0203004, E0203010, E0204010, E0204011
Files Comments Added by
download Rozvrh výuky LS.xlsx Jitka Nováková
download Sylaby_přednášky 3_roč. zubní LS 2018_19.xlsx Jitka Nováková
Annotation -
Last update: BURIANKO (02.01.2007)
Introduction. Approach to the patients. Ethical problems. Basic physical methods of examination. Documentation. General physical examination. Local examination: head, neck, thorax, abdomen, kidneys, urogenital area. Biochemical, hematological, imaging and other methods. - Gastroenterology: diseases of esophagus, stomach and duodenum, small and thick intestine. Diseases of the liver, biliary tract, pancreas. Functional disorders. - Nephrology: glomerulo- and tubulointerstitial nephritis. Infections of the urinary tract. Inborn renal disorders. Metabolic and hypertensive nephropathies. Renal tumors. Urinary stones. Acute and chronic renal failure. Dialysis. Renal transplantation.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Souček M a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005
Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013
Doporučená:
Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2015
Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, 2018

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (22.11.2017)

letní semestr
Význam interního lékařství pro zubní lékařství. Etika přístupu k nemocnému člověku, vztah lékař-pacient. Anamnéza. Základní fyzikální vyšetřovací metody. Celkový pohled na pacienta - vědomí, konstituce, výživa, kůže, svalstvo, chůze, řeč. Zvýšená teplota a horečka. Lékařská dokumentace.
Fyzikální vyšetření hlavy, krku, hrudníku. Vyšetření plic, normální a patologické fyzikální nálezy. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie příslušných partií.
Fyzikální vyšetření srdce. Normální fyzikální nález na srdci. Srdeční šelesty a další přídatné zvuky. Měření krevního tlaku. Vyšetření pulzu a vyhodnocení jeho kvality (rychlost, rytmus, volum); vyšetření a vyhodnocení jugulárního žilního tlaku. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév.
Fyzikální vyšetření břicha: pohled, pohmat, poklep, poslech, vyšetření per rectum. Vyšetření jater, žlučníku, sleziny, ledvin. Normální fyzikální nález a patologické nálezy. Fyzikální vyšetření končetin a páteře. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie příslušných partií.
Biochemická laboratorní vyšetření v interním lékařství. Screening, speciální testy, základní vyšetření moče, point-of-care testing (POCT). Používané Jednotky měření a fyziologické hodnoty základních testů. Požadované znalosti: základy biochemie se vztahem k jednotlivým orgánovým systémům.
Hematologické laboratorní vyšetření v interním lékařství: krevní obraz, rozpočet bílých krvinek. Krevní elementy – normální hodnoty a patologické nálezy. Základní testy k posouzení hemostázy, koagulační screening, D-dimery. Vyšetření před krevní transfúzí. Požadované znalosti: základní poznatky z histologie krvetvorby, fyziologie koagulace.
Zobrazovací metody v interním lékařství: ultrazvuk, rentgenové metody, nukleární medicína, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie. Endoskopie. Biopsie. Elektrokardiografie, popis ekg křivky, základní elektrokardiografické obrazy. Zátěžové testy v kardiologii. Koronarografie. Spirometrie. Požadované znalosti: základní poznatky z biofyziky, anatomie a fyziologie se vztahem k uvedeným tématům.
Nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku: refluxní nemoc jícnu, záněty a další nemoci jícnu, vředová choroba gastroduodenální, gastritidy, nádory žaludku. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Nemoci tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku: malabsorpční syndrom, záněty střevní, Crohnova choroba, ulcerózní proktokolitida. Divertikulóza, divertikulitida, hemorhoidy, střevní nádory. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Nemoci jater: hepatitidy, cirhóza, portální hypertenze, jaterní selhání. Nemoci žlučníku a žlučových cest: cholelitiáza, cholecystitida, nádory. Nemoci pankreatu: pankreatitidy, nádory pankreatu. Funkční poruchy - hypermotilita a hypomotilita trávicí trubice. Průjem. Obstipace. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie trávicího ústrojí.
Poruchy vodní a acidobazické rovnováhy. Dehydrace, hyperhydratace, respirační a metabolická acidóza a alkalóza. Základní minerálové poruchy. Požadované znalosti: základy biochemie a fyziologie ve vztahu k acidobazické rovnováze, k vodnímu a minerálovému hospodářství.
Nemoci ledvin. Renální vaskulární choroby. Nemoci glomerulů. Tubulointersticiální nemoci. Infekce, kameny a nádory uropoetického systému. Vrozené nefropatie. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie ledvin a močových cest.
Akutní a chronické selhání ledvin, jejich základní příčiny, projevy, klasifikace a léčba. Možnosti léčby selhání ledvin: dialyzační metody, transplantace, konzervativní léčba. Požadované znalosti: základní poznatky z anatomie a patofyziologie ledvin a močových cest.
Garantem výuky předmětu je (střídá se ob jeden rok):
1. interní klinika: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
nebo
2. interní klinika: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Zástupkyně přednosty pro výuku: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html