SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Microbiology I. - E0104084
Title in English: Mikrobiologie I.
Guaranteed by: Ústav mikrobiologie (14-510)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2012 to 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Karel Martínek, Ph.D.
MVDr. Václava Šmírová
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0102001, E0102003
Is co-requisite for: E0106015, E0106113, E0105084
Annotation - Czech
Last update: Kateřina Babincová (16.02.2012)
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření a v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů. Také získají informace o možných laboratorních diagnostických metodách v mikrobiologii včetně nově zaváděných postupů.
Literature - Czech
Last update: Kateřina Babincová (15.02.2012)

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná. 2001

Votava M. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1998

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Hrabětová (24.05.2018)

Zápočet je udělen na základě výsledků písemného testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html