SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research Methodology in Addictology and Epidemiology - B03183 (Adiktologie)
Title: Metodologie výzkumu v adiktologii a epidemiologii
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 P 2.r._22/23
Attributes: Adiktologie
Teoretický předmět
Interchangeability : B01380
Is pre-requisite for: B01623
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (04.01.2021)

Povinná:

  • Ferjenčík, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

Doporučená:

  • Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
  • Zábranský, Tomáš. Drogová epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 95 s. ISBN 80-244-0709-4.
  • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html