SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical skills in cardiovascular surgery II - B02997 (elective subject)
Title in English: Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii II
Guaranteed by: 2nd Department of Surgery-Clinical Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine (11-00690)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16 C [hours/semester]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: 10
Min. number of students: 2
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: jan.tosovsky@lf1.cuni.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Attributes: Lékařství
Co-requisite : B00632, B00634
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)
Předmět je určen pro všechny studenty, který mají zvládnuté základní chirurgické dovednosti v oblasti vyšetřovaní pacientů v oblasti kardiovaskulární chirurgie a chtějí rozšířit své teoretické ale především praktické chirurgické dovednosti. Studenti budou seznámení s komplexnějšíma vyšetřovacíma metodami (např. ABI, cévní SONO vyšetření žilního a arteriálního systému), aplikace léčivých přípravků atd.. Bude kladen vyšší důraz na detaily při rozboru vyšetřovacích metod (CTAG, SKG, DSA), dále bude probírán terapeutický plán pacientů cestou řízených kazuistik. Studenti si rozšíří své chirurgické dovednosti při nácviky cévních sutur a anastomóz cestou trenažéru.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)

Zápočet bude udělen na základě splněni praktických dovedností (alespoň 90 %)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html