SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Transplantology - B01608 (elective subject)
Title: Transplantologie
Guaranteed by: Institute for Clinical and Experimental Medicine (11-00020)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 30
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385, B00634
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Pavel Trunečka, CSc. (21.02.2017)

TRANSPLANTOLOGIE - PVP 1. LF UK.  Letní semestr 2017.

 

Budova A, zasedací místnost 3. poschodí (číslo A 3012),  vždy čtvrtek, 14:30- 15:15, 15:15-16

 

Datum

Téma

Přednášející

hod

30/03/17

Transplantace orgánů - úvod  (základní pojmy, historie transplantací)

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

1

Dárcovství orgánů (zemřelý dárce orgánů, základní etické otázky transplantací)

Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

1

06/04/17

Transplantace srdce a plic

MUDr. L. Hošková

1

Histopatologie rejekce štěpu

Doc. MUDr. Eva Honsová, PhD

1

13/04/17

Odběry orgánů od zemřelých a žijících dárců, multiviscerální odběr

Doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD, FRCS

1

Transplantace orgánů u dětí a problematika žijících dárců orgánů

MUDr. Libor Janoušek, PhD

1

20/04/17

Úvod do transplantační imunologie, HLA

Doc. MUDr. Antonij Slavcev, CSc.

1

Imunologické bariéry transplantací

Prof. MUDr. Ija Stříž, CSc.

1

27/04/17

Imunosuprese po transplantaci orgánů               

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.      

1

 

Úvod do chirurgické techniky transplantace orgánů: od cévního stehu k multiviscerální transplantaci.

 

MUDr. Martin Oliverius, PhD, FEBS

1

04/05/17

Transplantace ledviny

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1

Transplantace inzulin produkující tkáně

Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

1

11/05/17

Transplantace jater a střeva.

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

1

Infekce a dlouhodobé komplikace po transplantaci orgánů

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

1

18/05/17

Arteficiální orgány

MUDr. Eva Kieslichová, PhD

1

Aktuální otázky transplantační medicíny

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

1

               

Vážení kolegové, součástí letošního PVP Transplantologie bude i možnost zúčastnit se operace (transplantace ledviny od žijícího dárce).  Operace  probíhají v úterý  a ve středu v době  8:30-12:00, NUTNO POSTUPOVAT DLE  INFORMACÍ ZE SEKRETARIÁTU KTCH IKEM (dostanete el. poštou),  NEBO SE INFORMOVAT  V SEKRETARIÁTU KTCH TEL. 26136 4105.

 

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.,

přednosta Transplantcentra  IKEM

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html