SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Propaedeutics in Surgery - B00634 (Všeobecné lékařství)
Title: Chirurgická propedeutika
Guaranteed by: 1st Department of Surgery - Clinical Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology (11-00660)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 75 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: vladimir.fryba@vfn.cz, stanislav.cermak@vfn.cz
Additional information: http://chir1.lf1.cuni.cz/
Old code: 634
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Comes under: Povinné LEK 3.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00032, B00380, B01604, B03010
K//Is co-requisite for: B01256, B02997
P//Is pre-requisite for: B02328, B02928, B02941, B01073, B00133, B00609, B00088, B01395, B01365, B01672, B01072, B01608, B01235, B01261, B01362, B01662, B01313, B01316, B00679, B00131, B00694, B01336, B00828, B00720, B01946, B01606, B01607, B01686, B02105, B01076, B00613, B00610, B02421, B02411, B02687, B02688, B02689, B02690, B02691, B02686, B00651, B00122, B00123, B00116, B01312, B02327, B00308, B02175
Files Comments Added by
download Čestné prohlášení - COVID 19.doc Statutory Declaration MUDr. Vladimír Frýba
download Čestné prohlášení VFN Covid-19.docx Statutory Declaration General University Hospital MUDr. Vladimír Frýba
download Distanční výuka.docx Informace k výuce po dobu mimořádných opatření (25.3.2020) MUDr. Kristian Chrz
download Chirurgická propedeutika_přednášky_2020.docx Propedeutics in Surgery - Lectures MUDr. Vladimír Frýba
download Chirurgická propedeutika_stáže_2019 - 2020.docx Propedeutics in Surgery - Plan of the Semester MUDr. Vladimír Frýba
download I.CHK_stáže_skupiny_2020.xlsx I.Department of Surgery - Schedule of the Practices MUDr. Vladimír Frýba
download Prezenční listina III.ročník stáže.doc Attendance list_Practices MUDr. Vladimír Frýba
download S t á ž e III. ročník prope 2020.docx MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
Annotation -
Last update: MUDr. Vladimír Frýba (25.09.2018)
Learning and practising of the common issues of clinical medicine (anamnesis, physical evaluation, basics of diagnostic and therapeutic methods).
Literature - Czech
Last update: MUDr. Vladimír Frýba (18.02.2018)

Povinné učebnice:

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4.

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9.

 

Doporučené učební texty:

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-128-5.

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0.

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd.

PAFKO, Pavel. Základy speciální chirurgie,  Galén, 1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-7262-402-7

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4.

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Kristian Chrz (20.03.2020)

Úprava výuky v době karantény

Vážení studenti,

Vzhledem k současné situaci dané pandemií koronaviru došlo nařízením vlády k uzavření škol a přerušení výuky.

Principem výuky chirurgie je nabytí praktických znalostí a dovedností u lůžka, na chirurgické ambulanci, na operačním sále. Za dané situace není možné praktickou výuku absolvovat.

Po dobu trvání nouzového stavu jsme nuceni zavedený způsob výuky chirurgie pozastavit. Než bude studentům opět umožněn přístup na kliniky, odkazujeme na domácí samostudium (viz seznam doporučené literatury).

V případě dotazů, na které nenaleznete odpovědi v literatuře, se obracejte na zástupce výuky daného předmětu.

 

III. ročník – studenti se s případnými dotazy budou obracet na příslušné kruhové odborné asistenty.

IV. ročník – zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Aleš Paclík, ales.paclik@vfn.cz

VI. ročník - zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Kristian Chrz, kristian.chrz@vfn.cz

Až dojde ke zrušení nouzového stavu a zklidnění situace ve fakultních nemocnicích a lůžkových zařízeních, jsme připraveni umožnit studentům mimořádné stáže.

Neplánujeme náhradní přednášky, protože na stávajících je téměř nulová účast. Místo seminářů a přednášek nabízíme možnost odstážovat praktickou část na odděleních a ambulancích kliniky, včetně víkendů, i o prázdninách. Samozřejmě budeme pokračovat i v extrakurikulární výuce.

 

U studentů IV. a VI. ročníku, kteří budou zapojeni do nouzového provozu klinických pracovišť, bude uznána tato aktivita jako 50 % blokové stáže.

 

Studentům, kteří absolvují část praxe na chirurgickém oddělení v místě bydliště, bude tato část výuky uznána. Student musí písemně doložit, že absolvoval stáž v příslušném rozsahu hodin.

 

Bez kontaktu s pacientem nelze ukončit blok chirurgické výuky, ale ani samotné studium medicíny, stejně k tomuto přistupují i univerzity v Německu a Rakousku.

 

Doporučená literatura k samostudiu

3. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9. 

 

4. a 6. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-128-5. 

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. 

KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7. 

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html