SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Colloquium on Field Practice - ASCK100071
Title: Kolokvium k odborné praxi
Guaranteed by: Department of Social Work (21-KSOCP)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Is interchangeable with: ASCK100092, ASCK10003, ASCK10004, ASCK100093
Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Anna Kvirencová (31.10.2012)

Kolokvium k odborné praxi I

ASCK100071

Garant: H.Pazlarová

Cíl :

Kolokvium poskytuje studentům 1.ročníku prostor pro reflexi zážitků a zkušeností z Odborné praxe I. Tvoří předstupeň k následné skupinové supervizi ve vyšších ročnících. Studenti se seznámí se systémem praxe na KSP. Naučí se zpracovat zprávu z praxe  a začnou budovat svoje profesní portfolio. Rovněž si procvičí prezentaci vlastní práce před skupinou.

Předpoklady pro účast na kolokviu:

Pravidelná docházka na odbornou praxi

Témata kolokvií:

Každé kolokvium je složené ze dvou částí. První je zaměřená na reflexi praxe, která předcházela v uplynulém týdnu. Ve druhé části je kolokvium věnováno následujícím tématům:

 1. Motivace ke studiu sociální práce a předchozí praxe studentů. Cvičení na seznámení ve skupině.
 2. Role odborné praxe v profesní přípravě sociálního pracovníka. Očekávání a obavy - skupinová práce s následnou diskusí.
 3. Systém odborných praxí na KSP.
 4. Zprávy z praxí - cvičení na vytvoření sledovaných kritérií .
 5. Rozbor zpráv z praxí.
 6. Profesní portfólio - účel, obsah a forma
 7. Zadání eseje na téma "Cílová skupina, se kterou bych chtěl/nechtěl pracovat." - diskuse nad zadáním.
 8. Zadání sociální analýzy komunity - skupinové práce, společná formulace obsahu, diskuse nad možnými formami.
 9. Prezentace vybraných esejí s následnou diskusí.
 10. Prezentace sociální analýzy před skupinou (skup.1-3) s následným rozborem, hodnocením a sebehodnocením
 11. Prezentace sociální analýzy před skupinou (skup. 4-6) s následným rozborem, hodnocením a sebehodnocením
 12. Diskuse s pozvaným tutorem praxí z vybraného výcvikového pracoviště - inspirace pro Odbornou praxi II.

Podmínky udělení atestace:

Aktivní účast na kolokviích - max. 20 bodů

Odevzdání eseje na zadané téma - max. 20 bodů

Prezentace sociální analýzy komunity - max. 20 bodů

Atestace bude udělena při dosažení min. 40 bodů

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html