Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Dětské programovací jazyky pro začátečníky (kombinovaná forma) (8681)
Základní informace
Dětské programovací jazyky pro začátečníky (kombinovaná forma)
Kód varianty (CID): 9728
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
kombinovaný
čeština
Kurz je určen pro učitele, kteří se chtějí seznámit s výukou algoritmizace a programování dětí přibližně ve věku 5–12 let s využitím k tomu speciálně vyvinutých pomůcek a programovacích jazyků. Kurz nepředpokládá žádnou předchozí znalosti programování a je určen pro úplné začátečníky. Tomuto faktu je přizpůsobeno tempo výkladu a výběr úloh.
Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi výukou algoritmizace pomocí úloh s použitím počítače, robotických pomůcek i bez nich. Ukážeme si, že algoritmizace může být zábavná i s tužkou a papírem. Nicméně si účastníci vyzkouší i práci s několika různými typy robotických pomůcek vhodných pro danou věkovou kategorii (CodeyRocky, BlueBot, Cubetto, MTiny, stavebnice Vex, Lego...) Součástí kurzu je i výuka programování v blokově orientovaném jazyce. Obsah kurzu pokrývá
okruh Algoritmizace a programování vzdělávací oblasti Informatika revidovaných RVP ZV pro první stupeň.
Podrobnější informace na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/dpjz/
Absolvent získá přehled v nabídce nástrojů pro výuku algoritmizace dětí, dokáže posoudit jejich vhodnost pro danou věkovou skupinu. S jedním vybraným produktem se seznámí podrobněji, na takové úrovni, aby sám dokázal začlenit jeho použití do výuky.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT- 382/2022-2-163
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Dětské programovací jazyky pro začátečníky
1. setkání prezenční, úvod k algoritmizaci, unpluged aktivity, robotické hračky bez počítače, 4h
2. setkání online, výuka algoritmizace s podporou počítače, 4h
3. setkání prezenční, programování v blokovém jazyce Scratch, 4h
4. setkání prezenční, programování robotů v blokovém programovacím jazyce, 6h
5. setkání online, předvádění závěrečných projektů, sdílení zkušeností, 2h

Podrobnější informace a termíny najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/dpjz/
12
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
Mgr. Lenka Forstová
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
01.10.2023
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
5 setkání, 31.1. 2024 termín pro splnění povinností
Poplatky a financování
2500 Kč / kurz
Akreditace DVPP: MSMT- 382/2022-2-163
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://forms.gle/NouqNx55qEtSUf6E8
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554110
25.08.2023
13.09.2023
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
25.8.2023-14.9.2023
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://forms.gle/NouqNx55qEtSUf6E8
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/dpjz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK