Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VII. (5143)
Základní informace
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VII.
Kód varianty (CID): 9400
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
prezenční
čeština
Jednosemestrální praktický program je koncipován tak, že se účastníci prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy služeb seniora. V rozsahu 32 hodin (4x45), které se konají ve spec. IT učebně, se senioři naučí využívat chytrého telefonu (smartphone se systémem ANDROID) i skrze webové rozhraní. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům, jak ze smartphone zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smartphone zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.
Program je zakončen závěrečnou praktickou prací.
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Program se v ZS 2023/24 uskuteční v rozsahu 32 hodin (8 x 4 hodiny) pro 20 účastníků a bude realizován v seminářové/workshopové formě v počítačové učebně.

20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
1
32 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221 900 341
20.04.2022
30.06.2023
uvítáme e-mailové podání přihlášky, Českou poštou, příp. osobně na podatelnu PedF UK
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK