Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy) (6211)
Základní informace
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy)
Kód varianty (CID): 9109
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Jde o jednosemestrální program v rozsahu 36 hodin. Výuka je realizována formou odborných přednášek, které se vztahují ke zdravému životnímu stylu v postproduktivním věku. Dále také ve formě pohybových aktivit účastníků, které jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti a na prevenci civilizačních chorob.
Podmínkou absolvování programu je účast na cvičeních a závěrečná ročníková práce.
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy)
Výuka probíhá převážně v areálu Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. Pouze u venkovních aktivit jsou voleny i jiné lokality, zejména v Praze a poblíž stanic MHD. Výuka probíhá blokovou formou, a to vždy 3x45 minut (1 hodina je teorie, 2 hodiny jsou v podobě praktických pohybových aktivit, např. plavání, jóga, pilates, turistika, severská chůze, lidové tance a další).

Obsah vzdělávacího programu:
Teoretický základ:
- Teorie tělesné kultury,
- Zdravotní aspekty pohybové aktivity
Praxe:
- Vodní sporty (plavání, cvičení ve vodě)
- Zdravotní cvičení (jóga, speciální zdravotní cvičení, pilates)
- Outdoorové aktivity (turistika, nordic walking, orientační aktivity)
- Rytmická cvičení a cvičení s hudbou (lidové tance, rytmická cvičení, pohybová skladba)
16
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
zdravotní stav umožňující rekreační pohybové aktivity

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Brandýs nad Labem (+ Praha a okolí)
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit od 1. 7. 2023 do 25. 8. 2023. a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221 900 344
06.03.2023
30.06.2023
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/?page_id=156
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK