Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1038)
Základní informace
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 7942
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.
MSMT-8213/2021-1-375
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
15
Učitelé VVP - 15 osob s pedagogickým vzděláním

Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné o vzdělání, zaměřené
na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo
v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů, absolvent získá osvědčení
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - aprobace TV
§ 6 odst. 1 písm. b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
budovy PedF
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
6
478 (v hodinách celkem)
Pátek/sobota, týdenní kurzy
Poplatky a financování
9500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
V.S. číslo programu 697822
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
07.02.2022
31.08.2022
Termín přijímacího řízení: září 2022
Přijetí na základě doložení požadovaného vzdělání.
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK