Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání (675)
Základní informace
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
kombinovaný
čeština
Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za jakou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat přednášky na téma: vymezení pojmu kulturní dědictví; změny (ve) vlastnictví kulturního dědictví od středověku po dnešek; ztráty a nálezy paměti (hodnota, dědictví, identita, paměť); tvář země – krajina domova; ochrana archeologického dědictví; paměťové instituce (muzea, galerie, archivy); ochrana architektonického dědictví a památková péče; výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.

Ve spolupráci s pracovníky odborných pracovišť Národního památkového ústavu v Plzni a v Lokti pak budou realizovány dvě celodenní odborné exkurze, v jejichž rámci se účastníci kurzu seznámí s tzv. lesní archeologií a základy stavební historie, popř. restaurátorství.

S pomocí interaktivních metod bude kurz vytvářet prostor pro individuální i společnou reflexi daných témat.
ne
20
Kurz je otevřen všem zájemcům.

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
1
  (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
00 Kč / hodina
Kurz bude realizován v ZS 2011/2012 formou přednášek a odborných exkurzí. Kurz není zpoplatňován, maximální počet účastníků je 20. Náklady na dopravu a vstupné účastníků exkurzí budou hrazeny z grantu.
osvobozeno
Přihláška
M. D. Rettigové 4, Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
16.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK