Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Základy heraldiky (6087)
Základní informace
Základy heraldiky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Cílem přednášek je přiblížit studentům uvedené pomocné vědy historické a tím přispět k lepšímu pochopení. Přednášky jsou zaměřeny obecně, tj. nikoliv na rozpoznávání konkrétních znaků, pečetí či řádů, ale na smysl symbolů, jejich vývoj a obsah. Každá z památek uvedených vědních oborů má v daném historickém kontextu svou výpovědní hodnotu, kterou by se studenti měli naučit rozpoznávat. Nepřehlédnutelnou skutečností je i to, že jednotlivé projevy heraldiky, sfragistiky
či faleristiky podléhaly vkusu a slohovým požadavkům konkrétní doby a staly se tak vlastně samostatnými uměleckými artefakty.
Základy heraldiky
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Bude upřesněn.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK