Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie (5991)
Základní informace
K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra divadelní vědy [21-KDV]
prezenční
čeština
Dvoudenní přednáškový cyklus seznámí zájemce o studium divadla a dramatu s teorií a dějinami světového a českého divadla. Cyklus není koncipován pouze pro středoškolské studenty, kteří se chtějí hlásit ke studiu divadelní vědy, ale pro všechny, kdo si chtějí rozšiřovat své znalosti z oblasti tak důležité pro pochopení české kultury a národní osobitosti.
K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie
ne
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Katedra divadelní vědy
Katedra divadelní vědy
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
12 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1600 Kč / program
základní
Přihláška
Katedra divadelní vědy, FF UK, nám.Jana Palacha 2, 116 18 Praha 1
Katedra divadelní vědy
Jitka Podráská
jitka.podraska@ff.cuni.cz
221 619 226
18.03.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK