Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v magisterských programech v angličtině – medicínské obory (3787)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v magisterských programech v angličtině – medicínské obory
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Příprava zahraničních studentů ke studiu medicínských, veterinárních a farmaceutických oborů magisterského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – biologie, fyzika, chemie, odborná angličtina, obecná angličtina, čeština
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6290 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.07.2020
Občané EU do 31.8.2020.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/en/course/medicine-and-science-pre-programme?from=3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK