Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Příprava ke studiu oboru psychologie (5674)
Základní informace
Příprava ke studiu oboru psychologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Obsah kurzu jednak směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Těžiště tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie, jako jedné z věd o člověku. Představí člověka, osobnost lidského jedince s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – svým vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Bude respektovat, že psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.
Příprava ke studiu oboru psychologie
ne
150
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
40 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
4600 Kč
Poplatek za přihlášku = cena kurzu
VS 960165
základní
Přihláška
bude upřesněno na stránkách katedry
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
13.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK