Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2020 (3740)
Základní informace
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2020
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
celoživotní vzdělávání
trenér
prezenční
čeština
Cíl kurzu: příprava kvalifikovaných osobních a kondičních trenérů, kteří chtějí pracovat v oblasti individuální kondiční přípravy, popřípadě v oblasti kondiční přípravy v rámci sportovního klubu. Záměrem kurzu je naučit frekventanty co nejodborněji využívat tréninkové metody a doporučovat vhodné tréninkové postupy.
Základní struktura kurzu: rekvalifikační kurz opravňující k získání živnostenského listu je rozdělen do dvou částí:
a) vědecký základ sportovního tréninku (50 vyučovaných hodin - neúčastní se absolventi UK FTVS a ostatních vysokých škol tělovýchovného zaměření s trenérskou profilací, držitelé
platné A a B kvalifikace, popř. licence všech sportovních svazů, popřípadě profi licence FAČR.

b) specializace (115 hodin). Uchazeči o studium v tomto kurzu, kteří nemají ukončené středoškolské vzdělání maturitou, projdou ještě všeobecně vzdělávacím kurzem (50 hodin).
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Kondiční trenér
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů
ano
25
Určeno pro:
pro zájemce o kondiční přípravu minimálně středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, osobní a kondiční trenéry, trenéry, studenty UK FTVS i ostatních tělovýchovných a pedagogických fakult. Předpokladem je aktivní zájem o sport
a o problematiku kondiční přípravy.

Přihláška
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o vykonané trenérské praxi pro potřeby kurzu
Ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Absolvování kurzu umožní získat živnostenský list ve vázané činnosti osobní a kondiční trenér
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Atletika
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
14.02.2020
1
150 (v hodinách celkem)
Sobota - Neděle
Poplatky a financování
12000 Kč / program
12 000 Kč/kurz - veřejnost
8 700 Kč/kurz - studenti FTVS TVS ( pro ostatní obory po dohodě )

Platba kurzovného do 31.12.2019

Platba převodem !!! NE PLATEBNÍ KARTOU !!!
osvobozeno
Přihláška
José Martího 31, Praha 6,
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
04.02.2020
Vstupní požadavky:
Písemná žádost zájemce o studium v kurzu Osobní a kondiční trenér (viz. Přihláška),
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (viz. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu Osobního a kondičního trenéra)
Doklad o průběžné trenérské praxi nebo aktivní závodní praxi, popřípadě o praxi v tělovýchovném hnutí (viz. Doklad o praxi v tělovýchovném hnutí),
vzhledem k praktickým lekcím se předpokládá určitý vyšší stupeň pohybové úrovně, který odpovídá požadavkům učebního plánu v tomto kurzu,
Potvrzení o dosaženém vzdělání (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou).
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK