Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" (180)
Základní informace
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B"
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
prezenční
čeština
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Výuka je rozdělena na obecnou a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin vědeckého základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnýmí sportovními svazy
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
ano
100
Dle požadavků sportovních svazů

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
14.02.2020
2
150 (v hodinách celkem)
2 víkendové konzultace
Pátek - Neděle
14.2.2020
15.2.2020
16.2.2020
21.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
Poplatky a financování
3800 Kč / program
Specializovaná část je hrazena dle požadavků sportovních svazů.

!!! Platba pouze převodem, NE platební kartou!!!!
Úhrada platební kartou nebude akceptovaná.
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Tereza Martinovičová
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
31.01.2020
Přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK