Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Sovy pražské přírody ve školní výuce (5582)
Základní informace
Sovy pražské přírody ve školní výuce
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Cílem tohoto vzdělávacího programu je podrobněji seznámit učitele základních a středních škol
s řádem sovy, jako s atraktivní modelovou skupinou živočichů vhodnou pro uplatnění ve výuce biologie a přírodopisu. Kurz bude zaměřen především na druhy sov, které se vyskytují v pražských parcích a příměstských lesích a je možné je zde se žáky pozorovat.
MŠMT
6968/2019-1
Sovy pražské přírody ve školní výuce
Úvodní seminář (3 vyučovací hodiny) – představení řádu Sovy se zaměřením na sovy žijící v České republice a v pražských parcích a příměstských lesích

Terénní exkurze (4 vyučovací hodiny) – pozorování sov v přírodě, akustické lákání sov, nahrávání hlasů

11.3., náhradní 25.3.2019
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy
vysokoškolské
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Program proběhl na Přírodovědecké fakultě UK, učebna B4, Viničná 7, Praha 2. Následná exkurze proběhla v Praze - Modřanech
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
11.03.2019
Krátkodobé
7 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
730 Kč / program
placeno z projektu Hl.města Prahy
Přihláška
RNDr. Jan Mourek, KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
15.02.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK