Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole (3475)
Základní informace
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní oddělení [32-STUD]
kombinovaný
čeština
V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu je sestaven z níže uvedených partií středoškolské matematiky.
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studium na vysoké škole
15. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
22. 1. -„-
29. 1. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
5. 2. -„-
12. 2. Kombinatorika
19. 2. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti x)
26. 2. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti x)
4. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
11. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
18. 3. Kuželosečky
25. 3. Stereometrie
1. 4. Komplexní čísla
8. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
15. 4. -„-
22. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.
Středoškolští studenti.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Ke Karlovu 3, Praha 2, posluchárna M1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Leden
2
23 (v hodinách celkem)
od 16:00 do 17:30
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Úplata za kurz bude zaplacena na účet č. 21210277/0100, variabilní symbol je 4, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Andrea Kadlecová
andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
951 551 262
15.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK