Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Virtuální kurz U3V - Zdravé stárnutí (V_U3V)
Základní informace
Virtuální kurz U3V - Zdravé stárnutí
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
distanční
čeština
Univerzita třetího věku na LFP oslavila 30. výročí od svého vzniku v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Posluchači dostávají od letošního roku ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Účastníci kurzu nejsou jen pasivními posluchači, ale jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat. Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociálních služeb). Pro posluchače je připravena nabídka rozsáhlých doplňkových aktivit: (počítačových kurzů, jazykových kurzů pohybové a společenské aktivity).
Virtuální kurz - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí
Přednášky se konají vždy v úterý od 15:00 hod. 1 x týdně od října do března formou digitálního přenosu z velké posluchárny Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, alej Svobody 31. Studium bude pokračovat dalším ročníkem 2019/2020. Vyvrcholením studia bude slavnostní předání osvědčení o absolvování studia v pražském Karolinu v červnu 2020.
V akademickém roce 2018/2019 se budou konat např. přednášky: na téma biologie člověka, péče o zdraví ve vyšším věku a prevence nemocí.
25
Středoškolské vzdělání, věk od 60 let nebo přiznání starobního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Internetové vysílání
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Internetové vysílání
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
4
40 (v hodinách celkem)
24/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
V ceně kurzovného je učebnice U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci - Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Přihláška
alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2019
Kurz v roce 2018/2019 zahajuje první rok dvouletého studia, které bude ukončeno v červnu 2020 slavnostním předáním Osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu. V roce 2019/2020 proto nebudou další uchazeči přijímáni.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK