Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora. (1774)
Základní informace
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Klub aktivního stáří vznikl na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2008 z iniciativy seniorů absolvujících U3V a A3V. Je vnímán jako další možnost setkávání absolventů vzdělávacích seniorských aktivit. Umožňuje tak prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života regionu. Tento zájem školy na zlepšení kvality života v regionu podporuje i mezigenerační setkávání seniorů se studenty. Přednášející z LF UK a FN prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Tento kurz není určen pouze jako vzdělávací program ve zdravotně-sociální oblasti. Umožňuje zařazení zájmových témat z oblasti volnočasových aktivit, architektury, umění, hudby, tance, cestování, apod. Účastníci se aktivně podílejí na tvorbě programu.
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 12.30 hod. 1 - 2x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2019/2020 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a sociální problematiky.

130
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky přijímání do kurzu.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
24 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / rok
300 Kč
Další náklady spojené s dalšími alternativními aktivitami si hradí účastníci ve své režii (výlety, vycházky, návštěvy divadel atp.).
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2019
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK