Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická řečtina II. (4848)
Základní informace
Biblická řečtina II.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona [27-NZ]
prezenční
čeština
Biblická řečtina II: probíhá v ZS v pondělí 15.10-16.45.
Cílem je aktivně zvládnout nepravidelná slovesa, rozšířit slovní zásobu
a osovojit si samostatnou četbu a překlad lehčích textů.
Evangelická teologie
Biblická řečtina II: probíhá v ZS v pondělí 15.10-16.45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická řečtina I., nebo znalosti na úrovni absolventa tohoto předmětu.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
PhDr. Milena Přecechtělová
Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK