Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do analýzy (sociálních) sítí (5196)
Základní informace
Úvod do analýzy (sociálních) sítí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Co mají společného žáci ve třídě, fotbalový tým, oddělení zaměstnanců, zločinci v gangu či firmy na trhu? Třeba to, že na vztahy mezi nimi lze nahlížet jako na síť a díky tomu přesně říct, který žák je neojoblíbenější, který zaměstanec nejvíce spolupracuje s ostatními, která firma má na trhu výhodnou pozici, jak soudržný je daný fotbalový tým nebo kde má svá slabá místa zločinecká skupina. Analýza sociálních sítí (SNA) je přístupem, který umožňuje vztahy a interakce mezi libovolnými aktéry shromáždit, zpracovat, vizuálně znázornit a přesně výpočetně analyzovat, díky čemuž se stala velice populárním nástrojem jak v akademickém, tak aplikovaném výzkumu. Během tohoto kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy SNA a jejími nástroji pro identifikaci významných aktérů v sítích, k charakterizaci vlastností sítě jako celku a k identifikaci podskupin v rámci jedné sítě. Všechny tyto koncepty budou prakticky ilustrovány pomocí programu UCINET. Účastníci kurzu se naučí: 1) jak sítě vizualizovat, 2) jak spočítat míry centrality, 3) jak spočítat míry koheze sítě a 4) jak v síti odhalit podskupiny aktérů.
- poznávat běžné chyby při vyvozování závěrů z dat a sami se jim vyhnout
- rozumět různým typům zkreslení v datech a výzkumu
- přemýšlet o datech z výběrových šetření optikou "total survey error", která umožňuje posouzení kvality dat a z nich plynoucích závěrů
- používat Bayesův teorém pro své každodenní rozhodování
- pracovat s pojmy na základě jejich přesného významu
Úvod do analýzy (sociálních) sítí
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
20.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK