Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Praktická rétorika a prezentace (2625)
Základní informace
Praktická rétorika a prezentace
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a akademické pracovníky PřF UK
Dva turnusy:
1. turnus - 21.8.-25.8.,
2. turnus - 11.9.- 15.9.,
příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd v podvečer posledního.

Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?
Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat a improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.

Garantem rétorické části kurzu je doc. Václav Martinec.
Garantem části kurzu Prezentační dovednosti je Mgr. Helena Ferklová
Praktická rétorika a prezentace
OBSAH - Co Vás naučíme?
základní dechové, hlasové a artikulační techniky
zásady hlasové hygieny
samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
využívat možnosti emotivního působení hlasu
rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
pracovat s publikem, improvizovat
učit se od ostatních
reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev

ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
48
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se v roce konání navazujícího kurzu "Rétorika a prezentace pro pokročilé" nemohou na tento kurz přihlásit znovu. Pokud se v aktuálním akademickém roce navazující kurz nekoná, mohou se znovu přihlásit i absolventi kurzu.
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií a audiovizuálního záznamu na kurzu (součástí kurzu je videotrénink). Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. Helena Ferklová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Srpen
Krátkodobé
41 (v hodinách celkem)
Čtyři intenzivní dny. Průměrná zátěž 9 hod./den.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2250 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).

Přihláška
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnB_GqcAdNZPM3xzWNwdRvpf8m-sjcMLqCDU5Ei7N1Y/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
31.05.2019
PŘIHLAŠOVÁNÍ OD: KVĚTEN 2019, zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnB_GqcAdNZPM3xzWNwdRvpf8m-sjcMLqCDU5Ei7N1Y/edit?usp=sharing
Další informace
https://docs.google.com/document/d/1b1whwF6wgdfJIYvCQup6M0-tFP20UgW7YZg2S-6dtpY/edit?usp=sharing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK