Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ (5090)
Základní informace
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav filosofie a religionistiky [21-UFAR]
prezenční
čeština
Kurz je určen středoškolským učitelům filosofie, případně dalších společenských věd. Cílem kurzu je představit možné způsoby hodnocení filosofických dovedností, jako je například práce s pojmy, argumentace, psaní odborného textu, interpretace textu apod., a společně navržené způsoby reflektovat a upravit pro vlastní praxi. Důležitou součástí kurzu bude i vzájemné sdílení zkušeností účastníků s hodnocením výuky filosofie. Kurz vychází z předpokladu, že hlavním cílem výuky filosofie je trénování samostatného kritického myšlení a schopnosti reflexe.
MŠMT
MŠMT 33973/2016-1
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ
2 dny po 8 hodinách
ukončené SŠ s maturitou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav filosofie a religionistiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
13.10.2018
1
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FF UK, UFAR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Ústav filosofie a religionistiky
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
724767420
15.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK