Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost práce ve školní laboratoři (4323)
Základní informace
Bezpečnost práce ve školní laboratoři
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé formou přednášky seznámí s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných odpadů a s první pomocí.
V odpoledním bloku si účastníci vyzkoušejí jednání v modelových situacích, které úzce souvisejí s bezpečností práce. Naučí se uhasit oheň, pracovat s hasícími prostředky, reagovat na různá poranění apod.


MŠMT
50492/20012-201
Bezpečnost práce ve školní laboratoři
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
14
Seminář je určen pro učitele chemie základních i středních škol z celé České republiky. Maximální počet účastníků je 14 učitelů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 1. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. c2.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Sekce chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
19.10.2018
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1600 Kč / program
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
15.10.2018
Další informace
www.natur.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK