Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Applications of Unbiased Stereology to Biological Tissue (HISTO01)
Základní informace
Applications of Unbiased Stereology to Biological Tissue
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav histologie a embryologie [14-40]
prezenční
angličtina
Program zahrnuje:
•Stereologické techniky;
•Demonstraci počítačové stereologie;
•Analýzu variability a další…
Applications of Unbiased Stereology to Biological Tissue
DAY 1
900-1100 Introduction to Unbiased Stereology
1100-1130 Morning Question & Answer, informal discussion
1130 to 1300 Lunch Break
1300-1600 Discussion and hands-on exercises for the most common stereology probes, parameters and study designs; review of tissue preparation and histology consideration; techniques for optimize for maximum efficiency; variation analysis, “how many animals, how many sections?”; peer-review issues; presentation of examples from Mouton Stereology Lab and Plzen research.
1600-1630 Question & Answer, one-on-one sessions with instructor.
DAY 2

0900-1100 Introduction To Computerized Stereology: Hardware components; program overview, pilot studies, efficient data collection; and, Maintenance & Troubleshooting.
1100-1130 Informal Discussion, Q & A
1130-1300 Lunch Break

1300-1600 Hands-On Stereologer Operation: Lens Calibration, pilot studies and data collection for total number and volume density ((Total N, Nv), mean object volume (Rotator method), total object length and length density (Total L, Lv). Image capture and automatic analysis using FAST Stereology to quantify total number of immunostained neurons (NeuN).
1600-1630: Question & Answer Session, one-on-one sessions with instructor.
Zájem o kvantitativní histologii a stereologii.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie
Ústav histologie a embryologie
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2000 Kč / program
Přihláška
Karlovarská 48, Plzeň 30100
Ústav histologie a embryologie
Ing. Jiřina Havránková
jirina.havrankova@lfp.cuni.cz
377593320
15.03.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK