Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Tvůrčí dílny digitální fotografie I (4599)
Základní informace
Tvůrčí dílny digitální fotografie I
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Cílem semináře je zvládnutí technických a základních tvůrčích postupů digitální fotografie. Posluchači si osvojí zacházení s digitálním fotoaparátem a základní dovednosti pro práci v softwaru určenému k zpracování fotografií, např. Lightroom, Photoshop apod. Důraz bude kladen na produkci fotografií i na jejich rozbor. Mimo dobu výuky budou studenti plnit dílčí úkoly, na nichž si procvičí technické a estetické dovednosti. Během seminářů budou výstupy dílčích úkolů podrobeny analýze a kritické diskuzi.

Tematické okruhy
1) Technické základy fotografie. Princip fotografického zobrazení skutečnosti. Fotoaparát, jeho funkce a složení. Druhy fotografických přístrojů. Fotografické příslušenství.
2) Základy snímkové techniky. Základy obrazové kompozice.
3) Digitální zobrazení vs. klasická fotografie.
4) Pozitivní proces: Technika pozitivního procesu. Kontakty a zvětšeniny. Možnosti ovlivnění kvality zvětšeniny.
5) Praktická cvičení
6) Laboratorní práce, rozbory snímků.
7) Technické principy, úpravy obrazu (retušování, úpravy barev)
8) Základy fotografické kompozice.
9) Světlo, druhy, charakter.
Tvůrčí dílny digitální fotografie I
úterý 13:00 - 14:30
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Sandra Štefaniková
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:02.10.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:16.10.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:30.10.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:13.11.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:27.11.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:11.12.2018
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
  
Den:08.01.2019
Čas:13:00 - 14:20
Místnost:H011
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK