Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností - 1. skupina (4569)
Základní informace
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností - 1. skupina
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Program je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům. Účast v programu je zdarma. Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Program rozvoje sociálně-pedagogických kompetencí - 1. skupina
Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v prostorách Karolina od 9:00 do 16:30 hod., a to vždy po 14 dnech v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu. Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut. Poslední téma je dvoudenní a výuka bude uskutečněna v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, Královická 915. Harmonogram naleznete zde https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-86.html.
Podání přihlášky.
Určeno pouze pro akademické, vědecké a hospodářsko-správní, technické, odborné a další pracovníky Univerzity Karlovy.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Únor
Krátkodobé
112 (v hodinách celkem)
Úterý - Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
19.02.2018
Další informace
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-71.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK