Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (4520)
Základní informace
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
kombinovaný
čeština
http://www.csm-praha.cz/cs/

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) je zaměřeno
na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení.

Vzdělávací program má 5 modulů.
MŠMT
11914/2017-1
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
ano
30
Požadované vstupní vzdělání - kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
Požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Základní programy a kvalifikace
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
144 (cžv bez kreditů)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve škole vyhl. č. 317/2005 Sb.
vyhl. č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
4
362 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
30000 Kč / program
Celková částka se skládá z 5 modulů po 6.000,- Kč
osvobozeno
Přihláška
UK PedF, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Mgr. Klára Maturová
klara.maturova@pedf.cuni.cz
221900510
31.05.2018
Přihlášky je možno podávat průběžně (bez poplatku)
Výběrové řízení, kurz je otevírán podle zájmu vícekrát ročně
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK