Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole (3475)
Základní informace
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní oddělení [32-STUD]
kombinovaný
čeština
V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu je sestaven z níže uvedených partií středoškolské matematiky.
Matematika-přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studium na vysoké škole
16. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
23. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
30. 1. Kombinatorika
6. 2. Komplexní čísla x)
13. 2. Komplexní čísla x)
20. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
27. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
3. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
13. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
20. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
27. 3. Kuželosečky
3. 4. Stereometrie
10. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
17. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
24. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.
Středoškolští studenti.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Ke Karlovu 3, Praha 2, posluchárna M1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Leden
2
23 (v hodinách celkem)
od 16:00 do 17:30
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Úplata za kurz bude zaplacena na účet č. 21210277/0100, variabilní symbol je 4, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Andrea Kadlecová
andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
951 551 262
15.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK