Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do Písma 2 (1283)
Základní informace
Úvod do Písma 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Předmět se v souladu s pojetím katolické církve (deklarovaným v hlavních dokumentech jejího magisteria) zaměřuje na Bibli spíše jako na dílo, které vzniklo jedinečnou součinností božského autora s autory lidskými (pojednání o inspiraci) a které je od počátku pevně zakotveno v posvátném podání čili tradici církve. Tradice má rozhodující slovo při určení přesného rozsahu Písma (pojednání o kánonu) a pouze v jejím kontextu lze také Písmo správně interpretovat (hermeneutika a základy exegetické metodologie).
Úvod do Písma 2
ne
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
42 (v hodinách celkem)
3 hod./týdně
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK