Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Teologie svátostí 2 (2517)
Základní informace
Teologie svátostí 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství Církve do Kristova velikonočního tajemství. Svátosti jsou osobním začleněním člověka do dějin spásy jak na individuální tak na komunitární rovině. Nabízený kurz vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus. Úvodní část je věnována analýze pojmu mysterion - sacramentum. Dále jsou probírány svátosti křesťanské iniciace, které konstituují křesťanskou existenci. Navazuje pojednání o zbývajících svátostech nakolik bytí a jednání křesťana specifickým způsobem rozvíjejí. Poslední část tvoří souhrnný pohled na svátostný organismus. Kurz je pojat jako dvousemestrální: tento druhý semestr navazuje na předcházející (Teologie svátostí 1 - KSTE029). Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie.
Teologie svátostí 2
ne
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
Tomáš Mohelník, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK