Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka (3809)
Základní informace
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
prezenční
čeština
Kurz se zaměřuje a prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Pozornost je věnována zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků, učebním materiálům (a práci s nimi) a v neposlední řadě aktuálním otázkám vývoje českého jazyka.
Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka v rozsahu 30 hodin vyučovacích
Týdenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- setkání s autory učebnic
22
Účastník působí mimo ČR.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Termín a délka
2018/2019
Červen
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
30.04.2019
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/metodicke-symposium
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK