Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka prodloužený (3834)
Základní informace
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka prodloužený
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
prezenční
čeština
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností a doplněná o výuku českých reálií a seznamování s českou kulturou. Bohatá nabídka mimovýukových aktivit. Cílová jazyková úroveň A1, A2, B1, B2, C1 (podle výchozí jazykové úrovně).
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka včetně 2 letních kurzů v trvání 7 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (pro studenty od jazykové úrovně B1 23 hodin češtiny, 2 hodiny výběrový seminář zaměřený na českou kulturu a české reálie)
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
650 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3285 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.09.2018
31.01.2019 pro studenty bez vízové povinnosti
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/semestralni-kurz-7-mesicu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK