Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ (3776)
Základní informace
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava českých studentů (pomaturantů) k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na VŠ. Příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie a daší přírodovědné obory – biologie, chemie, fyzika.
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
15 hod. týdně – odborné předměty, 3 hod. týdně AJ, 2 hod. týdně latina
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2018/2019
Říjen
2
600 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12800 Kč / semestr
550 Kč
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jana Tomášová
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
325610798
30.09.2018
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Další informace
http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK