Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně (4210)
Základní informace
Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávací akce je napomoci účastníkům orientovat se ve správném postupu první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně. Program je uspořádán do minimálního metodického celku, který budou moci frekventanti použít v praxi.
MŠMT
Přípravný kurz vychovatelství
I. blok (workshop): Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)

II. blok (workshop): Tři praktické pohledy na šikanování, zakrývající a protiúzdravný systém.

III. blok (workshop, tréning) : Metodika první pomoci, 1. část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany)

IV. blok (tréning): 2. část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany). Nácvik 11 kroků základního scénáře (2.část)
20
Nejsou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. Michal Kolář
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Červen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
950 Kč / program
Přihláška
https://goo.gl/forms/73rAX5EA1RVOcQFr1
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
604 967 177
05.06.2018
Další informace
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#173
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK