Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu (183)
Základní informace
Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu [51-100101]
prezenční
čeština
1.ročník Bc Management
Tělesná výchova a sport
Management tělesné výchovy a sportu
ano
Ukončené střední vzdělání s maturitou

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
60
Garant a místo
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Management
Management
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
280 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
48600 Kč / rok
osvobozeno
Přihláška
Martího 31 Praha 6
Studijní oddělení
Helena Škábová
skabova@ftvs.cuni.cz
220172075
31.08.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK