Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 135)
 
   Přihlásit přes CAS
Katecheze Dobrého pastýře (4119)
Základní informace
Katecheze Dobrého pastýře
Kód varianty (CID): 4119
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Uvedení do konceptu katechetické metody Katecheze Dobrého pastýře, která je určena dětem ve věku od 3 do 12 let. Tento kurz je zaměřen na věkovou skupinu dětí 3 - 6 let a je podmínkou pro uvedení do katecheze starších dětí. Kurz je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů zaměřenýách na katechezi a náboženskou výchovu, kněžím, katechetům, rodičům, vychovatelům, učitelům mateřských škol, zařízení pro rodiče s dětmi apod. Cílem kurzu je umožnit absolventům kurzu nabídnout program Katecheze Dobrého pastýře ve farnosti jakou součást pastorační nabídky rodinám, nebo s jeho pomocí vychovávat děti ve víře v rodinách.
Absolvent kurzu je kompetentní vést katecheze s dětmi ve věku 3 - 6 let ve farnosti nebo v mateřské škole dle programu Katecheze Dobrého pastýře.
Katecheze Dobrého pastýře
3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve dnech:
25. listopadu 2017
27. ledna 2018
17. března 2018

1. setkání: teologický a pedagogický koncept programu, tematické bloky Mše svatá, Advent a Vánoce
2. setkání: tajemství dítěte, spiritualita dítěte; tematické bloky: Tajemství Božího Království, Podobenství o dobrém pastýři; Velikonoce
3. setkání: praktický nácvik prezentací katechezí; tematický blok: Křest; reflexe kurzu
15
Podání přihlášky a složení stanoveného poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
25.11.2017
27.1.2018
28.4.2018
Poplatky a financování
1350 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 4119. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
zimmermannova@ktf.cuni.cz
220 181 394
31.10.2017
7.9.2017-31.10.2017
Další informace
www.katechezedobrehopastyre.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK